Địa chỉ: 234E Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM Email: info@oshio.vn

Nội dung đang cập nhật...

Copyright © 2018 OSHIO SUSHI. All rights reserved.
Đặt bàn